Thursday, July 22, 2010

MAKAN LAH BABI, PELIHARALAH ULAT TU..DALAM OTAK ANDAASSALAMUALAIKUM WRBKT, INI ADA SATU LAGI,SAYA PERNAH TONTONI DALAM PRORGRAM ASTRO, HOW SCI FIC SAVES MY LIFE, ULASAN TENTANG CERITA STARGATE. TERDAPAT SLOT DIMANA ULAT DITARIK HIDUP-HIDUP DARI KEPALA YANG DIBEDAH. dOKTOR TU KATA ASALNYA DARI DAGING LEMBU ATAU BABI. BUKAN SAYA YANG CAKAP,DOKTOR TU YANG CAKAP.

6. Al An'aam:145. Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."WASSALAM.

No comments:

Post a Comment